TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 25.5.2018 alkaen

Kaakkois-Suomen lihastautiyhdistys ry kunnioittaa yksityisyyttäsi ja tietojesi suojaaminen on meille tärkeää. Tahdomme sinun tämän vuoksi olevan täysin tietoinen yksityisyyttäsi koskevista oikeuksistasi ollessasi tämän yhdistyksen jäsen tai liittyessäsi tähän yhdistykseen.

Tämä tietosuojailmoitus yhdessä alla olevan jäsenrekisteriselosteemme kanssa kuvaa henkilökohtaisia tietojasi koskevat käytäntömme sekä meille antamiesi henkilökohtaisten tietojen käyttö-, käsittely- ja kohtelutavat.

KAAKKOIS-SUOMEN LIHASTAUTIYHDISTYS RY:n REKISTERISELOSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen rekisteriseloste

Päivitetty 25.5.2018

Rekisterin nimi

Kaakkois-Suomen lihastautiyhdistys ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi: Kaakkois-Suomen lihastautiyhdistys ry / Tunniste: 151.632
Verkkosivut: https://kaakkoissuomenlihastautiyhdistys.yhdistysavain.fi/
Sähköposti: kaakonlihastautiyhdistys@gmail.com

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Pia Pulliainen, puheenjohtaja, jäsenrekisterivastaava
Sähköposti: kaakonlihastautiyhdistys@gmail.com

Mitä tietoja sinusta keräämme?

Kaakkois-Suomen lihastautiyhdistys ry kerää jäsenrekisteriinsä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 5 § periaatteiden mukaisesti ja lisäksi

 • henkilötiedot
 • puhelin-, sähköposti- ja osoitetiedot
 • diagnoositiedot
 • työelämästatus, yli 16 -vuotiaat
 • lapsijäsenen vanhempien yhteystiedot
 • mistä on saatu tieto Lihastautiliiton järjestötoiminnasta

Mistä saamme sinun tietosi?

Jo olemassa olevien jäsenten osalta, olemme saaneet henkilötiedot heidän täyttämistään jäsenhakulomakkeista.

Uusien jäsenten henkilötiedot saamme heidän täyttäessään jäsenhakulomakkeen.

Mihin käytämme tietojasi?

Kaakkois-Suomen lihastautiyhdistys ry:n keräämän ja ylläpitämän henkilörekisterin tarkoituksena on mahdollistaa

 1. yhdistyksen koko alueen kattava tiedotus sekä varmistaa tasapuolisen tiedonsaannin toteutuminen yhdistyksen jäsenistölle
   
 2. jäsentietojen keruu yhdistyksen jäsenlaskutusta varten
   
 3. tietojen muu analysointi lain hyväksymässä tarkoituksessa

Kenelle jaamme tietojasi?

Kaakkois-Suomen lihastautiyhdistys ry on tehnyt sopimuksen tietojenkäsittelystä Suomen Lihastautiliitto ry:n kanssa.

Kaakkois-Suomen lihastautiyhdistys ry:n jäsenrekisteristä siirretään Lihastautiliitto ry:lle ainoastaan jäsenyhdistyksen Yhdistysavaimessa sijaitsevan liittymislomakkeen ensimmäiset 17 tietuetta (jäsenyyden laatu, etu-, ja sukunimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, diagnoositiedot, osoitetiedot, puhelinnumero, työelämästatus, alle 18-vuotiaan jäsenen vanhempien yhteystiedot, yhdistykseen liittymispäivämäärä).

Suomen Lihastautiliitto ry:n jäsenrekisteriselostus löytyy seuraavan linkin kautta:

SUOMEN LIHASTAUTILIITTO RY:n JÄSENREKISTERISELOSTUS

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta muille tahoille eikä myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Miten suojelemme jäsenrekisteriämme?

Rekisteriin tallennettavia tietoja ei säilytetä manuaalisesti. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Avoine Oy:n tuottamalla Yhdistystieto sivustolla olevassa Yhdistysavain -järjestelmässä.

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi yksi Kaakkois-Suomen lihastautiyhdistys ry:n jäsen; yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, joka on myös jäsenrekisterin hoitaja.

Edellä mainitulla on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjää sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Kaakkois-Suomen lihastautiyhdistys ry ja Yhdistysavain, IT-palveluympäristön tarjoaja, sekä rekisteripalvelun tarjoaja, huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus pyytää omat henkilötietonsa ja tarkastaa ne kirjallisella ilmoituksella. Henkilötietojen muutospyynnöt tehdään Kaakkois-Suomen lihastautiyhditys ry:lle, johon tiedot on ensisijaisesti rekisteröity ja tallennettu.

Rekisteritietojen korjaaminen

Henkilötietojen muutospyynnöt on tehtävä ensisijaisesti Kaakkois-Suomen lihastautiyhdistys ry:lle, johon henkilö kuuluu.

Henkilötietomuutokset päivittyvät automaattisesti Lihastautiliitto ry:n jäsenrekisteriin, kun tiedot on ensin päivitetty jäsenyhdistyksen rekisteriin.


Mitä tarkoittaa GDPR? Se on EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation), joka astui voimaan 25. toukokuuta 2018.